Hrvatsko društvo za tumore glave i vrata

Konačni program 3. kongresa HDTGV-a
Pon, 2016-10-31 18:06

Konačni program 3. kongresa Hrvatskog društva za tumore glave i vrata se nalazi u privitiku ispod teksta. 

Za prijavu na Kongres kliknite OVDJE ili u izborniku s desne strane na naslovnoj strani.

Za sva pitanja vezana oko smještaja ili plaćanja kotizacije molimo obratite se Putničkoj agenciji Filida na broj telefona 01 4616 520 ili na mail ivanp@filidatravel.hr

Hrvatsko društvo za tumore glave i vrata

CILJEVI I DJELATNOSTI

• prikupljanje i pružanje informacija i edukacija oboljelih od tumora glave i vrata o zdravstvenim, pravnim, socijalnim i psihosocijalnim pitanjima ;

• podizanje svijesti građana o važnosti prevencije, odnosno ranog otkrivanja bolesti glave i vrata, te ukazivanje na mogućnosti kvalitetnog liječenja;

• održavanje Internet stranice kao bazno sredstvo komunikacije;