Hrvatsko društvo za tumore glave i vrata

Tečaj 1. kategorije- Suvremeni principi rekonstrukcijske kirurgije glave i vrata
Pet, 2017-03-31 11:12

19. svibanj 2017. godine, KB Dubrava

 

Poštovane kolegice i kolege,

Hrvatsko društvo za tumore glave i vrata

CILJEVI I DJELATNOSTI

• prikupljanje i pružanje informacija i edukacija oboljelih od tumora glave i vrata o zdravstvenim, pravnim, socijalnim i psihosocijalnim pitanjima ;

• podizanje svijesti građana o važnosti prevencije, odnosno ranog otkrivanja bolesti glave i vrata, te ukazivanje na mogućnosti kvalitetnog liječenja;

• održavanje Internet stranice kao bazno sredstvo komunikacije;